Categorie: "Industriële marketing"

Nieuwe marketingopleiding aan TSM Business School versterkt concurrentiepositie industrie

De kennis van industriële marketing vergroten en professionals tegelijkertijd in staat stellen die nieuw verworven know how in te zetten om de concurrentiepositie te vergroten van bedrijven in industrie en techniek. Dat is de doelstelling van de nieuwe opleiding waarmee TSM Business School dit jaar start. Het programma Industrial Business Marketing and Innovation is mede geïnitieerd in samenwerking met Stichting Techniek en Marketing (STEM).