Categorie: "Mens&Bedrijf"

Weer topvrouw bij DSM

Na het vertrek van Louise Gunning-Schepers komt er weer een vrouw in de top van DSM. Het chemieconcern wil Pauline van der Meer Mohr opnemen in de raad van commissarissen. De aandeelhouders moeten nog wel met haar benoeming instemmen.