Categorie: "Modal Shift"

Modal shift of mental shift

Nederland ontkomt niet aan modal shift, waarbij goederen worden overgeheveld van het wegvervoer naar de binnenvaart en het spoor. Willen we nu en in de toekomst de al maar aanzwellende verkeersstromen het hoofd kunnen bieden.