Categorie: "Automotive"

NedCar moet het zelf doen

NedCar kijgt van het Japanse Mitsubishi de ruimte om naar andere partners te zoeken. Blijkens een bericht op de website van het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie heeft de autofabrikant dat mede te danken aan de inspanningen van Minister Verhagen van datzelfde departement.