Categorie: "Wegtransport"

Transport zonder uitstoot

De CO2-uitstoot van de transportsector (verkeer en vervoer) kan in 2050 tot 89 procent worden verminderd. Dit betekent dat de vervuilende uitlaatgassen vrijwel terug naar nul kunnen en dat er nog een minimale uitstoot overblijft.