Categorie: "Duurzaam energiegebruik"

Tweede Kamer ontvangt petitie warmtenetten

Per jaar gaat er in Nederland 15 miljard kuub aan restwarmte verloren. Als warmteaanbod en -vraag aan elkaar geknoopt zouden worden tot warmtenetten kan er een enorme duurzaamheidswinst worden behaald. Denk aan de warmte die bij industriële processen vrijkomt en die in de tuinbouw kan worden gebruikt.